แอร์แบบติดผนัง(Wall TYPE)

แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์ (CASSETTE INVERTER)