แอร์แบบติดผนัง(Wall TYPE)

แอร์แบบตั้งแขวน(Ceiling Type)

แอร์แบบฝังในฝ้าลม 4 ทิศทาง(Cassette Type)

แอร์แบบคอล์ยเปลือย(Concealed Type)

แอร์แบบตู้ตั้งพื้น (Standing Floor)

แอร์เคลื่อนที่(Poratable Air)

แอร์ม่านอากาศ