แอร์แบบติดผนัง(Wall TYPE)

แอร์แบบตั้งแขวน(Ceiling Type)

แอร์แบบฝังในฝ้าลม 4 ทิศทาง(Cassette Type)

แอร์แบบคอล์ยเปลือย(Concealed Type)

แอร์แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 60000 BTU(Standing Floor)

แอร์แบบต่อท่อลม(Ducted Type)

แอร์คอนเด็นซิ่งระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาด 12000-60000 BTU (Water Cooled Flexi)