แอร์แบบติดผนัง(Wall TYPE)

แอร์แบบตั้งหรือแขวนเพดาน(Ceiling Type)

แอร์แบบฝังในฝ้าลม 4 ทิศทาง(Cassette Type)

แอร์แบบต่อท่อลม(Ducted Type)

แอร์เคลื่อนที่(Poratable Air)

แอร์ขนาดใหญ่แบบ light commercial